Có nên mua Shop thương mại dịch vụ Vinhomes ocean park sở hữu 50 năm hay không ?

 

1. Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park sở hữu 50 năm có sổ đỏ hay không ?

Điều 126 Luật Đất đai 2013, đất sở hữu 50 năm sẽ được sử dụng với các mục đích sau:

 • Đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Khi hết thời hạn sử dụng, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất
 • Đất được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối,
 • Đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Như vậy, đất được sử dụng vào mục đích kinh tế sẽ được cấp sổ đỏ có thời hạn 50 năm. Còn đất được dùng để ở, sử dụng với mục đích phi kinh tế thì sẽ được cấp sổ đỏ vĩnh viễn.

Vì thế, Shop thương mại dịch vụ của Vinhomes ocean park sẽ được cấp sổ đỏ sở hữu 50 năm theo quy định của pháp luật để chứng nhận quyền sở hữu không thể bàn cãi của người đầu tư.

sổ đỏ 50 năm

2. Sau 50 năm người mua Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park có bị mất trắng ?

Với những người sử dụng đất có sổ đỏ 50 năm thì sau khi hết hạn, có bị thu hồi đất hay không? Theo như khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai 2013 thì chỉ có đất nông nghiệp là được tiếp tục nếu có nhu cầu, không cần phải gia hạn tiếp. Tuy nhiên, những trường hợp sử dụng đất còn lại thì phải gia hạn thêm thời gian sử dụng đất. Cụ thể như sau:

 • Người được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì tổ chức kinh tế có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này; hộ gia đình, cá nhân có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 179 của Luật này.
 • Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.
 • Đối với đất được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 của các tổ chức kinh tế sử dụng mà không xác định thời hạn sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này.
 • Đối với trường hợp được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ. 
 • Chính phủ quy định việc xử lý đối với một số trường hợp cụ thể đang sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai và các trường hợp đã bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

=> Như vậy, sau thời hạn 50 năm chủ sở hữu Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park hoàn toàn có thể dễ dàng gia hạn thêm thời gian sử dụng đất một cách dễ dàng, việc thu hồi đất chỉ dành cho những chủ đầu tư găm đất dự án mà không triển khai. Với những khu đất dịch vụ đã được quy hoạch bài bản, đã triển khai xây dựng tài sản gắn liền với đất và trở thành một phần của khu đô thị hoàn chỉnh như Vinhomes Ocean Park, khả năng bị thu hồi đất sau khi hết hạn 50 năm gần như không thể xảy ra.

3. Gia hạn thêm thời gian sử dụng đất cho Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park như thế nào ?

Thủ tục đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế,… thực hiện việc gia hạn thuê đất như sau:

 • Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 6 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất, trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 • Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
 • Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất thì thực hiện theo thủ tục như sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 và khoản 3 điều 210 của Luật đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp tại cơ sở cấp xã.

=> Tóm lại, chủ sở hữu Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất và nộp trước tối thiểu 6 tháng (khuyến khích nên nộp sớm, tối thiểu trước 1 năm trước khi hết thời hạn sử dụng) tại cơ quan TN&MT, sau đó tiến hành nộp thuế phí theo quy định của nhà nước.

4. Có được chuyển nhượng Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park hay không ?

Khi có nhu cầu chuyển nhượng Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park, nhà đầu tư & khách hàng sẽ cùng nhau lên văn phòng công chứng làm thủ tục sang tên hợp đồng mua bán (trong trường hợp chưa cấp sổ đỏ sở hữu 50 năm), người bán (hoặc người mua) đóng thuế & lệ phí sang tên sau đó book lịch qua chuyên viên tư vấn chuyển nhượng của BĐS Vinhomes (ĐT : 0942 913 923) để lên sàn giao dịch BĐS vinhomes làm thủ tục sang tên HĐMB

Nếu đã được cấp giấy sở hữu đất hoặc sổ 50 năm thì ra văn phòng công chứng sang tên chuyển nhượng bình thường.

 

5. Có thể vay thế chấp shop TMDV Vinhomes Ocean park với sổ đỏ 50 năm hay không ?

Để có thể dùng để thế chấp vay ngân hàng, tài sản đất đai có sổ đỏ 50 năm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trong đó tài sản đất đai có sổ đỏ 50 năm dùng để thế chấp phải chính chủ hoặc có bên bảo lãnh rõ rang - trong dự án này là đã có CĐT và ngân hàng bảo lãnh
 • Tài sản đất đai có sổ đỏ 50 năm thế chấp phải đảm bảo có giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó
 • Đặc biệt người vay vốn không có bất kỳ dư nợ xấu nào đối với mọi tổ chức.
 • Tài sản đất đai không có tranh chấp với ai, quyền sử dụng đất không có bị kê biên, để bảo đảm thi hành án…

Khách hàng có quyền được thế chấp đất đai có thời hạn 50 năm để vay vốn ngân hàng khi đảm bảo hết những điều kiện trên. Để thủ tục thế chấp diễn ra nhanh gọn & đơn giản, nhà đầu tư & khách hàng nên sử dụng ngân hàng bảo lãnh tiến độ dự án là Techcombank. Tuy nhiên quý khách có thể tham khảo thêm các ngân hàng khác như ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV…

=> Tóm lại, Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park có thời gian sở hữu 50 năm nhưng ra hạn, chuyển nhượng và thế chấp vay vốn ngân hàng hoàn toàn bình thường như đất ở sở hữu lâu dài. Hoàn toàn KHÔNG có chuyện bị mất trắng sau khi hết thời gian 50 năm sở hữu khi mua Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park.

 

Vì sao nên đầu tư Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park ?

shop thương mại dịch vụ vinhomes ocean park

 • Giá chỉ từ 6.8 tỷ/căn
 • Diện tích từ 75-150m2
 • Xây 4 tầng + 1 tum
 • Diện tích sàn 55 - 70m2
 • Mặt tiền 5m
 • Được quy hoạch làm khu Shop thương mại tập trung - tương tự những khu chợ riêng biệt trong nội thành à tạo ra điểm nhấn thu hút cộng đồng à lợi thế kinh doanh

 

Mặt bằng chi tiết các khu Shop thương mại dịch vụ Vinhomes Ocean Park :

 

Mặt bằng Shop thương mại dịch vụ khu Hải Âu Vinhomes Ocean Park gần công viên và bệnh viện Vinmec :

mặt bằng shop TMDV HA3A, HA3B, HA3C, HA9, HA10

Đặc điểm nổi bật :

 • Gần bệnh viện Vinmec
 • Đối diện trường học, gần các điểm nhấn của khu đô thị như đại học VinUni, cầu tình yêu...
 • Đa dạng diện tích, diện tích sàn xây dựng (diện tích sử dụng) lớn trong khi diện tích đất nhỏ nên các căn có giá bán rất hợp lý
 • Các căn có diện tích đất 78 - 82 - 99 - 105 - 110m2 diện tích sàn xây dựng đều là 55m2/sàn; xây dựng 4,5 tầng với mặt tiền 5m
 • Đối diện 2 công viên trung tâm cực rộng của khu Hải Âu Vinhomes Ocean Park, là nơi tập trung dân cư đông đúc
 • Giá bán chỉ từ 6,8 tỷ cho căn có diện tích 78m2

=> Gọi ngay 0942 913 923 để đặt mua căn shop thương mại dịch vụ Hải Âu 3A, HA3B, HA3C, HA9, HA10. Diện tích nhỏ nhất 78m2. Giá gốc 6.834 tỷ ++ Rẻ nhất thị trường

 

Mặt bằng Shop TMDV khu Hải Âu Vinhomes Ocean Park gần nhà gửi xe & TTTM

mặt bằng shop thương mại hải Âu cạnh TTTM và nhà để xe

Đặc điểm nổi bật :

 • Quy hoạch làm tuyến phố đi bộ tập trung văn minh & hiện đại; Tạo ra điểm nhấn lớn & thu hút cho khu đô thị, làm tăng giá trị cho chủ sở hữu
 • Cạnh dãy nhà để xe 5 tầng hiện đại, thuận tiện cho cư dân và khách hàng gửi xe để ăn uống, mua sắm.
 • Gần TTTM Vincom Mega Mall, tạo thành tụ điểm kinh doanh tập trung và thu hút khách hàng
 • Gần biển hồ nước mặn
 • Các căn có diện tích từ 140m2 - 150m2, diện tích xây dựng sàn 66m2; xây 4,5 tầng với mặt tiền 5m.
 • Việc có nhiều diện tích đất kinh doanh sẽ vô cùng phù hợp với quy hoạch tuyến phố đi bộ, giúp tuyến phố đẹp thoáng, văn minh & hiện đại hơn
 • Giá căn HA16 diện tích 140m2 khoảng 10 tỷ; HA10, HA11, HA12 căn 150m2 giá khoảng 10.5 tỷ

=> Gọi ngay 0942 913 923 để sở hữu luôn các căn shop thương mại dịch vụ khu Hải Âu vinhomes ocean park HA10, HA11, HA12, HA16 vị trí đẹp, 2 mặt đường kinh doanh vô cùng hiệu quả với giá rẻ nhất thị trường

 

Mặt bằng Shop thương mại dịch vụ khu Hải Âu Vinhomes Ocean Park gần trường học và công viên

shop thương mại dịch vụ Hải Âu vinhomes ocean park cạnh công viên và trường học

Đặc điểm nổi bật :

 • Quy hoạch làm tuyến phố đi bộ tập trung văn minh & hiện đại; Tạo ra điểm nhấn lớn & thu hút cho khu đô thị, làm tăng giá trị cho chủ sở hữu
 • Cạnh dãy nhà để xe 5 tầng hiện đại, thuận tiện cho cư dân và khách hàng gửi xe để ăn uống, mua sắm.
 • Gần trường học và vườn hoa rộng lớn, tạo thành tụ điểm kinh doanh tập trung và thu hút khách hàng
 • Nằm vị trí trung tâm của toàn khu, liên kết tất cả các tuyến phố đi bộ từ TTTM Vincom -> nhà để xe 5 tầng -> công viên -> bệnh viện Vinmec.
 • Các căn có diện tích từ 88m2 - 212m2, diện tích xây dựng sàn 60 m2; xây 4,5 tầng với mặt tiền 5m.
 • Việc có nhiều diện tích đất kinh doanh sẽ vô cùng phù hợp với quy hoạch tuyến phố đi bộ, giúp tuyến phố đẹp thoáng, văn minh & hiện đại hơn
 • Giá căn 88m2 khoảng 7,2 tỷ; căn 212m2 giá khoảng 12 tỷ

=> Gọi ngay 0942 913 923 để sở hữu luôn các căn shop thương mại dịch vụ khu Hải Âu 8A, HA8B vị trí đẹp, 2 mặt đường KĐT Vinhomes Ocean Park kinh doanh vô cùng hiệu quả với giá rẻ nhất thị trường

 

Mặt bằng Shop thương mại dịch vụ khu San Hô Vinhomes Ocean Park

Mặt bằng shop thương mại dịch vụ khu san hô Vinhomes Ocean Park

Đặc điểm nổi bật :

 • Quy hoạch làm khu "chợ thương mại" tập trung văn minh & hiện đại cho toàn cư dân San Hô và khu đô thị Vinhomes Ocean Park; làm tăng cơ hội kinh doanh và giá trị kinh tế cho chủ sở hữu.
 • Cạnh trường đại học VinUni hiện đại, rộng lớn; thuận tiện và là nơi tập trung cho sinh viên ăn uống, mua sắm.
 • Gần hồ lớn 24,5ha, vị trí trung tâm, thuận tiện di chuyển từ khu 66 tòa chung cư cao tầng với hơn 200.000 cư dân sang quảng trường hồ lớn & biển hồ nước mặn
 • Các căn có diện tích từ 74m2 - 82m2 -110 m2, diện tích xây dựng sàn 66m2; xây 4,5 tầng với mặt tiền 5m.
 • Các căn shop thương mại dịch vụ san hô vinhomes ocean park có diện tích sàn xây dựng lớn, diện tích đất vừa phải nên dễ đầu tư, mua bán chuyển nhượng
 • Giá căn 74m2 gốc khoảng 8,5 tỷ ++; căn 110m2 giá gốc khoảng 11,7 tỷ ++

=> Gọi ngay 0942 913 923 để sở hữu luôn các căn Shop thương mại dịch vụ San Hô 2A, San Hô 2B, San Hô 18, San Hô 5 vị trí đẹp, trung tâm nhất KĐT Vinhomes Ocean Park kinh doanh vô cùng hiệu quả với giá rẻ nhất thị trường

 

Mặt bằng Shop thương mại dịch vụ khu Hải Đăng Vinhomes Ocean Park đường 52m cạnh khu cao tầng

shop thương mại mặt đường 52m khu Hải Đăng Vinhomes Ocean Park

Đặc điểm nổi bật :

 • Vị trí tâm điểm kết nối cư dân giữa 2 khu chung cư cao tầng và biệt thự thấp tầng của khu đô thị vinhomes ocean park. Nằm mặt đường 52m trung tâm, thuận tiện cho cư dân và khách hàng vui chơi, ăn uống & mua sắm.
 • Gần trường học, văn phòng và các tiện ích hàng đầu của khu đô thị vinhomes ocean park gia lâm, đảm bảo cho sự kinh doanh tập trung và thu hút khách hàng.
 • Nằm vị trí trung tâm của toàn khu, liên kết tất cả các tuyến phố từ khu chung cư cao tầng -> biệt thự thấp tầng -> công viên -> bệnh viện Vinmec -> TTTM Vincom -> quảng trường biển hồ ...
 • Các căn có diện tích từ 94m2 - 105m2, diện tích xây dựng sàn 84,6m2 (90%); xây 4,5 tầng với mặt tiền 5m.
 • Việc có nhiều diện tích sàn kinh doanh sẽ mang lại lợi ích kinh doanh vô cùng lớn cho chủ sở hữu shop thương mại, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
 • Giá căn 94m2 khoảng 13tỷ ++ ; căn 105m2 giá khoảng 14.5 tỷ ++

=> Gọi ngay 0942 913 923 để sở hữu luôn các căn Hải Đăng 5A vị trí trung tâm, 2 mặt đường kinh doanh vô cùng hiệu quả với giá rẻ nhất thị trường

 

Tin nổi bật


Dự án nổi bật

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - Phân khu Sao Biển

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - P...

Khu biệt thự Sao Biển nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc dự án Vincity Gia Lâm, là bộ m...

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - Phân khu Hải Âu

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - P...

Khu biệt thự Hải Âu nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam dự án Vincity Gia Lâm, được quy...

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - Phân khu Ngọc Trai

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - P...

Khu biệt thự Ngọc Trai được mệnh danh là trái tim của dự án Vincity Gia Lâm, đún...

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - Phân khu San Hô

Biệt thự VinCity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - P...

Khu biệt thự San Hô Vincity Gia Lâm có vị trí đắc địa, nằm tại giao điểm giữa kh...

Shophouse Vincity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park - "Trứng vàng" siêu lợi nhuận

Shophouse Vincity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park -...

Shophouse Vincity Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park sở hữu vị trí kinh doanh đắc địa...

Chung Cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Khu RUBY 1 - Tòa R1,R2,R3,R4

Chung Cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Khu RUBY 1...

Khu Ruby gồm 18 tòa căn hộ ĐẲNG CẤP, nằm xen lẫn với các cụm tiện ích Điểm Nhấn...

Chung cư VINHOMES OCEAN PARK - [Độc Quyền căn Đẹp] Tòa S1.12 Phân khu Sapphire - Ôm trọn biển hồ thưởng ngoạn pháo hoa

Chung cư VINHOMES OCEAN PARK - [Độc Quyền căn Đẹp]...

Được đánh giá là 1 trong những tòa căn hộ có vị trí đẹp nhất dự án Vinhomes Ocea...

Condotel Vinpearl Phú Quốc - Xứng Tầm Nghỉ Dưỡng

Condotel Vinpearl Phú Quốc - Xứng Tầm Nghỉ Dưỡng

Khi đầu tư BĐS nghỉ dưỡng hạng sang không còn là "cuộc chơi riêng" của giới nhà...